Požvižganje občini in inšpektorjem

Lani so začeli saditi pavlonijo na Okluku, letos so posadili še ostali del njiv, zalivajo iz Dobličice, za katero najbrž tudi nimajo koncesije. Kmet, ki bi želel zalivati, bi moral od poncija in pilata, da bi mogoče dobil dovoljenja.Še večja sramota pa je, da je to cerkvena zemlja in dovolijo takšen mačehovski odnos do zemlje in ne nazadnje kraje vode za zalivanje. Pavlonija se sadi tudi po drugih parcelah (njivah) ter s tem degradirajo tudi sosednje njive. Kaj boste storili ali hodite v službo samo radi....
v Drugo 21 Jul 2015

Odgovor občinske uprave:

Rod Paulownia vključuje devet visoko donosnih vrst, ko so domorodne na JV Kitajske, kjer jih gojijo za les. Za Evropo pa so tujerodne in je po določbah Zakona o ohranjanju narave  sajenje mogoče le po pridobitvi posebnega dovoljenja na ministrstvu za kmetijstvo. Izdaja dovoljenja temelji na pozitivni presoji tveganja za naravo, da saditev na prosto kot poseg v naravo ne bo ogrozila naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti, ki sta ogrožena v primeru saditve invazivnih tujerodnih vrst.

Zasaditev pavlonije na Okljuku nam je znana in je v inšpekcijskem postopku. Po informacijah pristojnega kmetijskega inšpektorja bo veljala odločitev v tej zadevi na II. stopnji za vse, ki pavlonijo že gojijo ali pa jo načrtujejo gojiti.

Tudi namakanje površin zasajenih s pavlonijo je po nam znanih informacijah v inšpekcijskem postopku na pristojnem inšpektoratu za okolje in prostor.

Občinska uprava

20 Avg 2015
...