Pavlonija ušla nadzoru

Lani je bila v Okljuku posajena pavlonija, letos je posajen celi Okljuk, namaka se iz Dobličice. Sadi se tudi drugje, tako da se degradirajo tudi sosednje parcele. Ali res nima občina in išpektor nobene moči za ukrepanje?
v Drugo 21 Jul 2015

Odgovor občinske uprave:

Rod Paulownia vključuje devet visoko donosnih vrst, ko so domorodne na JV Kitajske, kjer jih gojijo za les. Za Evropo pa so tujerodne in je po določbah Zakona o ohranjanju narave  sajenje mogoče le po pridobitvi posebnega dovoljenja na ministrstvu za kmetijstvo. Izdaja dovoljenja temelji na pozitivni presoji tveganja za naravo, da saditev na prosto kot poseg v naravo ne bo ogrozila naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti, ki sta ogrožena v primeru saditve invazivnih tujerodnih vrst.

Zasaditev pavlonije na Okljuku nam je znana in je v inšpekcijskem postopku. Po informacijah pristojnega kmetijskega inšpektorja bo veljala odločitev v tej zadevi na II. stopnji za vse, ki pavlonijo že gojijo ali pa jo načrtujejo gojiti.

Tudi namakanje površin zasajenih s pavlonijo je po nam znanih informacijah v inšpekcijskem postopku na pristojnem inšpektoratu za okolje in prostor.

Občinska uprava

20 Avg 2015
...