Redarstvo in park Griček

Kolikor slišim, je črnomaljska redarska služba zelo učinkovita, predvsem pri napačnih parkiranjih.
Imam pa predlog, in sicer da se redarska služba loti tudi obhodov po Grčku in ne samo po Črnomlju, kjer se udobno vozijo v avtomobilih in opzujejo, kdo je kje napačno parkiral. Na Griček bi šel marsikateri občan, če se ne bi bal, da bi stopil v kupček iztrebov nekega psa. Na Griček namreč prihajajo ljudje iz celega Črnomlja in peljejo svoje ljubljenčke na potrebo. A ni lepo, vsi so na zraku in se sprehajajo, tako lastniki kot tudi psi! Ampak to je park in ni namenjen kakanju ljubljenčkov. Tako starši kot naši otroci pa mimogrede stanemo v smrdljiv kup in se jezimo. Tudi jaz živim blizu Grička in okolica moje hiše, moja parcela, je polulana in pokakana. Do sedaj še nikoli nisem videla, da bi kakšen lastnik psa iztrebke pobral v vrečko.
v Pobude in predlogi 04 Avg 2015

Odgovor občinske uprave:

V parku Griček se že izvaja nadzor, vendar je ta v glavnem v dopoldanskem času, v katerem so kršitve zelo redke. Ko je delo redarjev organizirano popoldan, je bilo ob izvajanju nadzora izrečenih nekaj ustnih opozoril. Da bi zagotovili še večji nadzor, bomo organizirali delo popoldne pogosteje, ko je zaznanih več kršitev.

Občinski inšpektor Vlado Dražumerič

14 Avg 2015
...