Vodovod Loka

Spoštovani!
Pred kratkim so nas obiskali delavci Komunale in si ogledovali teren, da bodo kopali po našem vrtu parc. št 1004/22 k.o. Loka.
Predvidevam, da je to v sklopu izgradnje novega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Črnomlju.
Do sedaj so se dela izvajala v območju cest.
Ali si je možno kje ogledati kakšen plan izgradnje komunalne infrastrukture, saj nas do sedaj ni nihče obvestil, da so predvideni kakršnikoli posegi na naših parcelah.
v Vodovod 05 Avg 2015

Odgovor občinske uprave:

Na navedenem zemljišču se nahaja salonitni prenosni vodovod, ki bo po pričetku uporabe novih vodovodov v Viniški cesti, opuščen. Obstoječe hišne priključke bo potrebno navezati na nov vodovod, da ne bi uporabniki ostali brez vode. Podrobnosti glede prevezav posameznih hišnih priključkov v projektni dokumentaciji niso razvidne, o potrebnih delih bo lastnike obvestilo JP Komunala Črnomelj pred pričetkom del.

Občinska uprava

14 Avg 2015
...