Vodovod Zapudje

Zanima me, kakšno je stanje z izgradnjo vodovoda Zapudje, saj so dela z dokončanjem vodohrana junija popolnoma zastala. Kdaj bomo o poteku izgradnje in postopkih priključitve in s tem povezanimi stroški seznanjeni vaščani?
v Vodovod 24 Avg 2015

Odgovor občinske uprave:

Da bi lahko krajanom Zapudja zagotovili pitno vodo, je po izgradnji potrebnih objektov in povezav potrebno pridobiti še uporabno dovoljenje.

Poleg novega vodohrana Zapudje se je izvajala še obnova vodohrana Cirnik ter prečrpalnice Velik Nerajec, nove so tudi povezave med objekti.

Vlogo za tehnični pregled smo na Upravno enoto Črnomelj že oddali in pričakujemo, da bo priključevanje na vodovod mogoče še to leto.

O možnosti in postopku priključitve bodo lastniki objektov obveščeni z dopisom takoj, ko bo priključevanje možno.

Občinska uprava

26 Avg 2015
...