begunci

Spoštovana županja,

občani bi želeli vedeti, kaj se dogaja s problematiko beguncev. Zanima nas, kdaj bodo prišli in koliko.
Prosimo, če nas obveščate, da ne vse zvemo preko 24ur.com.

Miren dan,
občan
v Drugo 16 Sep 2015

Odgovor občinske uprave:

Občina tekoče spremlja razvoj dogodkov na terenu in je v stalnem kontaktu z Ministrstvom za notranje zadeve (MNZ). Županja je opravila že več operativnih sestankov z vpletenimi institucijami ter štabom civilne zaščite.

S strani MNZ smo bili obveščeni, da bo v občini Črnomelj, v kolikor bi prišlo do povečanega prihoda migrantov, vzpostavljen »sprejemni center«. Sprejemni centri niso namenjeni dolgotrajnemu bivanju migrantov, za njihovo vodenje je pristojno MNZ oz. policija in ne občina. V sprejemnih centrih je migrantom ponujena prva oskrba (hrana, pijača, obleka) in prva pomoč.  Na teh lokacijah policija ugotavljala status vsakega posameznika in ga razvršča glede na to, ali želi mednarodno zaščito ali ne, ali ga je moč vrniti v sosednje oz. v matično državo ali ne. Glede na ugotovljen status so migranti iz sprejemnih centrov premeščeni v: azilne domove  (prosilci za mednarodno zaščito), centre za tujce (tisti, ki čakajo, da se vrnejo v sosednje oz. v matično državo) ali namestitvene centre (tisti, ki ne bodo zaprosili za azil in jih hkrati ni moč vrniti niti v sosednje niti v matično državo). 

Za sprejemni center so bile s strani Policije MNZ-ju predlagane tri mikrolokacije, in sicer na območju Vražjega kamna, Preloke in Vinice. S strani državnega sekretarja na MNZ, je bilo na tiskovni konferenci dne 17. 9. 2015  povedano, da se bo mikrolokacija za sprejemni center določila upoštevajoč migrantske tokove.

Po podatkih s katerimi razpolagamo na območju občine Črnomelj ni predviden nastanitveni center.

Vse ostale informacije v zvezi s sprejemnimi centri dajejo na Policijski upravi Novo mesto.

Več tudi na http://www.vlada.si/pomoc_beguncem/

Občinska uprava

22 Sep 2015
...