Optično omrežje

Spoštovani!

Kdaj lahko pričakujemo izgradnjo optičnega omrežja v naši občini.

Vsaj v samem Črnomlju, saj dosedanje bakreno omrežje ne zagotavlja priklopa na internet. Občina Semič in Metlika sta to že uredili mi pa še vedno "capljamo" za kočevskimi medvedi.
v Drugo 09 Jan 2016

Odgovor občinske uprave:

Izgradnja optičnega omrežja v naši občini je odvisna od komercialnega interesa posameznih operaterjev. V kolikor za obdobje dveh let le-ta ne bo izkazan, potem bo tisto območje, kjer ne bo izkazan komercialni interes, zajeto v projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja. S projektom bomo skupaj še z Občino Metlika in še z  nekaterimi drugimi občinami kandidirali za pridobitev EU sredstev, s pomočjo katerih bi lahko v obdobju dveh let po uspešni vlogi na pričakovani razpis izgradili potrebno infrastrukturo. Razpis za pridobitev sredstev se pričakuje  v drugi polovici leta 2016. Seveda, pa morajo biti za uspešno vlogo na razpis izpolnjeni številni pogoji. Žal Občini Črnomelj in Občini Metlika ni uspelo pridobiti sredstva iz tovrstnih razpisov v prejšnji finančni perspektivi 2007-2013.

Vsa optična omrežja, ki se v zadnjih letih gradijo v Občini Črnomelj in Občini Metlika, se gradijo na osnovi komercialnega interesa oziroma po dogovoru ob izgradnji komunalne in druge infrastrukture, kjer operaterji vložijo ob tovrstnih gradnjah tudi njihovo omrežje.

Občinska uprava

15 Jan 2016
...