Informacija - Agrarna reforma

Leta 1950 je bila izvedena Agrarna reforma ob Kolpi v Adlešičih.Zanima me na kakšen način bi lahko dobili nazaj parcele, katere so bile našim prednikom odvzete. Nihče ne ve povedat na osnovi česa je bila izvedena reforma. Imeli smo možnost prodaje parcele in ugotovili smo, da ta ni možna, saj nismo lastniki, čeprav smo bili prepričani, da je parcela naša.
Lep pozdrav
v Premoženjsko pravne zadeve 06 Mar 2016

Odgovor občinske uprave:

Vračanje premoženja bivšim lastnikom, ki je bilo podržavljeno s predpisi o agrarni reformi, nacionalizaciji in o zaplembah ter drugimi predpisi in načini  navedenimi v zakonu,  ureja Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS/I, št. 27/91, Uradni list RS, št. 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US, 31/93, 24/95 - odl. US, 29/95 - ZPDF, 74/95 - ZZDZVP, 1/97 - odl. US, 20/97 - odl. US, 23/97 - odl. US, 41/97 - skl. US, 49/97 - ZZZIND, 87/97 - ZZZIND-A, 13/98 - odl. US, 65/98, 67/98 - skl. US, 76/98 - odl. US, 83/98 - skl. US, 60/99 - odl. US, 66/00 - ORZDen27, 66/00, 11/01 - odl. US, 54/02 - odl. US, 54/04 - ZDoh-1 in 18/05 - odl. US). Zahtevo za denacionalizacijo je bilo potrebno vložiti v roku 24 mescev od uveljavitve zakona. Rok za vložitev zahtev fizičnih oseb se je po navedenem iztekel 7.12.1993.

Na podlagi vloženih zahtevkov o denacionalizaciji, glede na vrsto premoženja in način odvzema premoženja, odločajo na prvi stopnji upravne enote, nekatera ministrstva in okrajna sodišča v nepravdnem postopku. Občine za vodenje in odločanje v teh postopkih, niso pristojne.

Občinska uprava

29 Mar 2016
...