Viniški vodovod

Kot krajanko Vinice me zanima, kdaj bo končan viniški vodovod?
LP, Marija
v Vodovod 28 Jul 2014

Odgovor občinske uprave:

Vodovod Vinica, ki je grajen v okviru regionalnega projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« je v celoti dokončan in tudi v uporabi, pitna voda v sistem vodovoda Vinica sedaj priteka iz izvira Dobličice in ne več iz zajetja v reki Kolpi pod Vinico.

Občinska uprava

01 Avg 2014
...