IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA

Pozdravljeni!

Z možem sva kupila parcelo z vikendom (zidanico) v Stražnjem vrhu. Številka parcele 359/1 k.o. 1539 Maverlen. Pridobili smo hišno številko-in sicer Stražnji vrh 9 K in sva trenutno začasno prijavljena na tem naslovu. V kratkem času pa se bova tudi stalno prijavila. Na Komunalo Črnomelj sva oddala vlogo. Trenutno poteka izgradnja vodovoda  približno 200 m do našega objekta. Želela bi informacijo, kdaj bo zgrajeno omrežje do našega naslova.
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Marija Kermelj, Zaloška c. 232 E, Ljubljana
Kontakt: 041 521 401
v Vodovod 02 Okt 2016

Odgovor občinske uprave:

V skladu s projektno dokumentacijo za Višinski vodovod Grič – Rodine je v letu 2016 predvidena izgradnja sekundarnega vodovoda (krak 6) od »Vinske ceste (bivša zadružna zidanica, h. št. Stražnji Vrh 10) v dolžini 330 m (do h. št. Stražnji Vrh 10c). Po tej projektni dokumentaciji, ki predvideva izgradnjo še okoli 5.2 km sekundarnih »višinskih« vodovodov od Griča do Rodin, ni predvidena izgradnja javnega vodovoda do naslova Stražnji Vrh 10f. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo pa je možna priključitev na navedeni vodovod , ko bo le-ta predan Javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o. v upravljanje.

Občinska uprava

07 Okt 2016
...