Neprofitna stanovanja

Spoštovani,
prijavila sem se na razpis za neprofitna stanovanja. Mi lahko poveste, kdaj lahko pričakujem odgovor?
Lepo pozdravljeni,
Sonja
v Stanovanja 28 Jul 2014

Odgovor občinske uprave:

V skladu s 24. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem št. 352-2/2014, z dne 31.1.2014, se odločbe o uvrstitvi na prednostno listo upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj izdajo ob upoštevanju zakona, ki ureja splošni upravni postopek, v šestih mesecih po zaključku javnega razpisa. Odgovor tako lahko pričakujete v drugi polovici meseca septembra 2014.

Občinska uprava

13 Avg 2014
...