Urejanje prometa na ulici Na bregu, Črnomelj

Spoštovani,

Zanima me, če je v planu postaviti kakršnokoli omejitev hitrosti na ulici Na bregu v Črnomlju?

Pred leti je tam stal znak, sicer na privat lasti, za omejitev hitrosti, vendar pa po umiku, ga ni nikjer na ulici.

Glede na to, da je ulica po rekonstrukciji precej ozka ter zjutraj in ob vsakem dogajanju na Majerju ali ob zaprtju centra postane "obvoznica" za avtomobile, ki večino časa vozijo dokaj hitro, je precej nerodno, moteče, včasih tudi nevarno prečkati cesto, pa tudi glede na to da je edini dostop do hiše karkoli odnesti, dostaviti v hišo.

Hvala
Lep pozdrav
v Promet 03 Nov 2016

Odgovor občinske uprave:

V projektu za rekonstrukcijo Ulice na Bregu, ki je bila izvedena lani, ni bila predvidena postavitev prometnega znaka za omejitev hitrosti, zato velja pravilo, da je hitrost vožnje potrebno prilagoditi razmeram, vsekakor pa hitrost ne sme biti višja kot je omejitev v naselju (50 km/h).

Pobudo za omejitev hitrosti smo že posredovali na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Črnomelj, ki ga bo obravnaval na prvi seji in vas o odločitvi obvestil.

Občinska uprava

14 Nov 2016
...