Čiščenja snega s pločnikov - Vinica

Na Vinici je pločnik zgrajen že 10 let.
V teh letih ob sneženju ni bil nikoli počiščen, zato morajo pešci  hoditi po glavni cesti.
Na podlagi zakonodaje je za čiščenje pločnikov in ostalih javnih površin dolžna poskrbeti Občina.
Kdaj je pričakovati, da bo Občina začela čistit sneg s pločnikov čez Vinico?
v Promet 14 Jan 2017

Odgovor občinske uprave:

V letu 2017 bomo izvedli javni razpis za izbiro koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin izven mesta Črnomelj.

Predvidevamo, da bomo po uspešni izbiri koncesionarja med drugim poskrbeli tudi za pluženje oz. čiščenje pločnika v Vinici v zimski sezoni 2017/2018.

Občinska uprava

20 Jan 2017
...