prepis parcel

Zanima me , če je datumsko določen rok za prepis parcel v K.O. Marindol. Imamo kupoprodajne pogodbe, toda zaradi takrat neurejenega katastra ni bila možna sprememba- vpis lastništva v zemljiško knjigo.
Kako pa je z parcelami v lasti Sklada RS. Tudi za njih imamo kupoprodajne pogodbe.
v Premoženjsko pravne zadeve 21 Jul 2017

Odgovor občinske uprave:

image

 

Spoštovani.

Gre za specifično zadevo, zato predlagamo, da se glede tega vprašanja zglasite na Oddelku za splošne in pravne zadeve. 

Lep pozdrav.

Občinska uprava

04 Avg 2017
...