Subvencija

Rada bi preverila oz. me zanima, ali lahko brez moje vednosti druga osebna poda vlogo za subvencijo na parcelo štev. 1899/1 in 1899/4 KO TALČJI VRH. Namreč govori se, da lahko, ker je slaba kontrola. V primeru, da se je to zgodilo, kako moram ukrepati. Ali ukrepate vi ali je to moja dolžnost. Namreč živim v Ljubljani in pridem v Rodine bolj poredko, tako da niti ne vem, kako in kam lahko pogledam, kaj se dogaja v smislu zgoraj omenjenega. Hvala lepa za vaš odgovor in lepo pozdravljeni.
Silva Dolničar
v Drugo 25 Avg 2014

Odgovor občinske uprave:

Svetujemo vam, da najprej na Upravni enoti Črnomelj prosite za informacijo ali sta vaši parcelni številki vpisani v GERK (grafična enota rabe kmetijske površine) in v kolikor sta tudi kdo je uporabnik tega GERK-a. Za informacijo ali je za ta  GERK-a uveljavljana tudi subvencijska vloga pa se obrnite na Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto – Kmetijsko svetovalno službo Črnomelj.

Občinska uprava

28 Avg 2014
...