Prešernova ulica

Pozdravljeni,

že nekaj časa poteka obnova Prešernove ulice in dela ulice Čardak. Zanima me, zakaj potekajo dela tako počasi in do kdaj naj bi bila obnova končana.

Hvala in lep pozdrav
Dušan
v Promet 10 Sep 2014

Odgovor občinske uprave:

Ob rekonstrukciji ulic se je obnovila že vgrajena infrastruktura, vgradila pa se bo tudi nova.

Tako je najprej obnovljena fekalna kanalizacija, za tem še vodovod. Ob obnovi cest se bo zgradilo odvodnjavanje prometnih površin, podporni in oporni zidovi, nova javna razsvetljava in še omrežje za telekomunikacijske storitve. Usklajevanje vseh izvajalcev in upravljavcev nam jemlje precej časa, nimamo pa tudi sreče z vremenom, saj stalno deževje ne omogoča stalne gradnje, povzroča pa tudi škodo.

Kljub temu računamo, da bi vsa dela na delu ulice Čardak zaključili v septembru, naslednji mesec pa še na Prešernovi ulici.

Občinska uprava

15 Sep 2014
...