Javna razsvetljava v Tribučah

Pozdravljeni!
Zanima me, kako to da po treh letih v Tribučah še ni popravljena javna razsvetljava, ki je bila poškodovana pri gradnji hiše!? Kolikor sem seznanjena, vam je primer znan.
Hvala lepa za odgovor.
Tatjana Vranešič
v Investicije 11 Sep 2014

Odgovor občinske uprave:

Popravilo odstranjene javne razsvetljave, ki je bila grajena na istih drogovih kot električno omrežje, ni mogoča.

Potrebno je zgraditi povsem novo javno razsvetljavo z novim odjemnim mestom oz. omarico, za kar smo pridobili idejni projekt za 17 novih svetilk na delu naselja (Golek). Ocenjena vrednost investicije je 56.500 EUR z 22 % DDV. Ker sredstev v proračunu občine v letih 2013 in 2014 za to investicijo ni bilo, smo samo zagotovili ponovno postavitev svetilke na drogu, ki je bil ob prometni nezgodi podrt. Izvedba projekta po etapah bo predmet naslednjih proračunov občine in krajevne skupnosti.

Občinska uprava

15 Sep 2014
...