Setev gensko spremenjenih organizmov v Beli krajini

Spoštovani!
Pred leti so občinski sveti v vseh treh belokranjskih občinah soglasno sprejeli sklep o prepovedi setve GSO na področju BK.
Dne 10. 9. 2014 pa je v Kmečkem glasu objavljen članek novinarke Klare Nahtigal pod naslovom "Bomo med državami, ki   dovoljujejo GSO?" V PRP do leta 2020 namreč ni zapisana zahteva za prepoved setve GSO.
Sprašujem, kakšno stališče imate danes do uporabe GSO v našem prostoru?
v Ekologija 22 Sep 2014

Odgovor občinske uprave:

Na podlagi 7. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 35/03-UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 7. redni seji, dne 27.9.2007, sprejel izjavo, da se »Občina Črnomelj  v obsegu svojih zakonskih in organizacijskih možnosti zavezuje, da tistim, ki imajo v rabi oziroma upravljanju njena zemljišča, ne bo dovoljevala gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) na teh zemljiščih«.

Sprejeta izjava Občinskega sveta Občine Črnomelj še vedno velja torej je stališče Občine Črnomelj do uporabe GSO v našem prostoru še vedno enako kot pred leti.

Občinska uprava

01 Okt 2014
...