Izselitev iz neprofitnega stanovanja

Romska družina Šajnovič- Bajt ima odločbo o prisilni izselitvi iz  stanovanja. Ali jih boste resnično postavili na cesto tudi če so poravnani stroški za kar pravijo, da imajo potrdilo.

Moram vam povedat, da tej družini že nekaj časa pomagam in sem jim pripravljena poravnat stroške kolikor so še dolžni za stanovanje, da bi le ostali otroci pod streho in na toplem.

Veste ko ti fant 14 let reče "Teta ali nam lahko pomagate mi nimamo čisto NIČ za jest se ti srce trga " in si resnično žalosten.
Prosim sporočite mi koliko so dolžni in bom poravnala njihov dolg.

Z prijaznimi pozdravi.
Valerija Flajnik
v Stanovanja 17 Okt 2014

Odgovor občinske uprave:

Omenjena družina ima izdano pravnomočno zamudno sodbo v imenu ljudstva (Okrajno sodišče v Črnomlju), zaradi kršenja najemne pogodbe sklenjene z Občino Črnomelj.

Na podlagi pravnomočne zamudne sodbe v imenu ljudstva je bila prekinjena najemna pogodba z najemnikom in mu določen rok za izselitev. Najemnik je dne 24.7.2014 sklenil z Občino Črnomelj dogovor o odlogu datuma izselitve in sicer bo stanovanje izpraznil najkasneje do 1.5.2015. V tem času si bo najemnik poiskal rešitev svojega stanovanjskega problema.

Pred vložitvijo tožbe sta Občina Črnomelj in upravnik Terca d.o.o. večkrat sklepala dogovore, katere najemnik ni upošteval, prav tako je najemnik od leta 2012 prejel sedem opominov zaradi kršenja najemne pogodbe.

Vložitev tožbe je skrajni ukrep, katerega izbere Občila Črnomelj v primeru kršenja najemne pogodbe.

Občina Črnomelj se dnevno srečuje s socialno stisko najemnikov, ki v večini primerov ne začnejo pravočasno reševati težav (ne pokažejo nobene pripravljenosti za razgovor, ignorirajo opomine, tožbe, pravnomočne sodbe sodišča).

Vsem dolžnikom omogočimo obročno poplačilo dolga, v kolikor najemnik zanj prosi in sklene dogovor z upravnikom. Prav tako lahko vsak najemnik na Centru za socialno delo zaprosi za dodelitev subvencije najemnine za neprofitno stanovanje, na podlagi 36. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kar navedeni najemnik tudi ima.

Občinska uprava

29 Okt 2014
...