Komasacija v Gribljah

Ali se da preko vaše spletne strani dobiti uvid v stare parcele in kako se bodo spremenile parcele po izvedbi komasacije Griblje -Cerkvišče (slikovni material)?

Najlepša hvala za odgovor.
v Ekologija 19 Dec 2014

Odgovor občinske uprave:

Sedanje (staro) stanje parcel lahko pogledate preko spletne aplikacije PISO (http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx ).

Na podlagi 63. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih in v skladu z 17. členom Pravilnika o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, se v postopku komasacije med drugim razgrne tudi elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju. Kraj, čas in rok razgrnitve elaborata določi upravna enota, ki tudi vodi postopek komasacije.

V skladu s sklepom Upravne enote Črnomelj je bil elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Griblje – Cerkvišče (iz katerega je razvidno predvideno stanje parcel po komasaciji) razgrnjen od 2.12.2014 do vključno 16.12.2014 v prostorih Gasilskega doma Griblje, na sedežu Občine Črnomelj in v prostorih Upravne enote Črnomelj.

Vsak komasacijski udeleženec je bil na razgrnitev osebno povabljen na svojo uro določeno v vabilu.  Komasacijski udeleženci so lahko podali pisne pripombe in predloge na elaborat na vseh navedenih mestih razgrnitve v terminih določenih s sklepom Upravne enote. V skladu s sklepom Upravne enote razgrnitev elaborata ni potekala preko spletnih strani, na spletni strani Občine Črnomelj pa je bil objavljen sklep o razgrnitvi.

Občinska uprava

07 Jan 2015
...