Pobuda za izdelavo projekta združevanje

Predlagam, da proučite možnost izvedbe projekta "Vzpostavitev gozdno-lesne verige v občini Črnomelj".

S projektom je možno kandidirati na finančna sredstva iz programa PRP 2014 - 2020.

Kot primer dobre prakse navajam "Pismo o nameri" iz občine Idrija.
v Pobude in predlogi 24 Dec 2014

Odgovor občinske uprave:

Dne, 17. 12. 2014 je bil v Kočevju regijski posvet na temo »Lesni centri Dolenjske. Občina Črnomelj je pooblastila  predstavnico RIC Bela krajina, da se udeleži posveta in nam poroča o sklepih in dogovorih. Vabilo za posvet smo posredovali potencialnim projektnim partnerjem (zasebni gozdno-lesni sektor). Posveta se ni udeležil noben predstavnik gozdno-lesnega sektorja iz območja občine Črnomelj.   

Vsem prisotnim na posvetu so bile  kot zainteresiranim projektnim partnerjem po posvetu posredovane pristopne izjave za sodelovanje v razvojnem projektu »Lesni centri Dolenjske« in osnutek Partnerskega sporazuma za sodelovanje v projektu. Namen podpisa izjave in s tem pristopa k projektu je med drugimi  tudi zagotavljanje možnosti kandidiranja na finančna sredstva iz programa PRP 2014-2020.  

Občina Črnomelj je pristopila s podpisom izjave k projektu »Lesni centri Dolenjske«, vendar bo ta pristopna izjava brezpredmetna v kolikor ne bo izkazan interes tudi s strani zasebnega gozdno-lesnega sektorja. V kolikor ste kot predstavnik zasebnega gozdno-lesnega sektorja zainteresirani, vas prosimo, da se čim prej zglasite na Občini Črnomelj (kontaktna oseba:  Greta Auguštin). Še vedno so odprte možnosti za  pristop k projektu. Predlagamo, da k sodelovanju povabite tudi druga tovrstna sektorska podjetja oz. združenja.

Občinska uprava

08 Jan 2015
...