Nevarnost poškodbe

Na Kolodvorski cesti 18 je že nekaj časa poškodovan snegolov - delno odtrgan na strehi, kar predstavlja nevarnost  pešcem in cestnim vozilom. Potrebno je kraj zaščititi in sanirati oziroma obvestiti lastnika objekta.

L.P. Marko
v Drugo 05 Jan 2015

Odgovor občinske uprave:

Na osnovi vaše pripombe je bil opravljen ogled objekta na navedenem naslovu. Del objekta ob državni cesti nima snegolova, kar dejansko predstavlja nevarnost za mimoidoče in promet kot navajate tudi sami. Postopek za ureditev pomanjkljivosti je v teku.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo

16 Jan 2015
...