Vodovod Zapudje

Kot krajanko Zapudja me zanima, kdaj bo zgrajen vodovod v naši vasi oz. kdaj se pričakuje (letos-poleti, jeseni, drugo leto...kasneje?) da bo možna priključitev na javno vodovodno omrežje, saj smo pred odločitvijo ali investiramo v dodatni zbiralnik deževnice ali pa še počakamo na vodovod.  Hvala.
v Vodovod 20 Jan 2015

Odgovor občinske uprave:

Vodovod v vasi Zapudje bo zgrajen predvidoma jeseni 2015.

Občinska uprava

26 Jan 2015
...