Cestne oznake

Vsak dan se vozim na relaciji Črnomelj-Žuniči. Moti me, ker ni obcestnih svetlečih stebričkov od Jankovičev naprej. Se najde kje kakšen. Kdo je odgovoren za to, da jih ni? Pa ne napisat, da je vzrok denar.

Me pa tudi zanima kam se obrnem za odstranitev prometnega znaka na robu obdelovalne parcele - moti nas pri delu s traktorjem pri obračanju in pri dostopu na parcelo? Parcela se vpira na stransko cesto in znak je na sredini le-te.
v Promet 30 Jan 2015

Odgovor občinske uprave:

Regionalno cesto Črnomelj – Adlešiči in naprej proti Žuničem upravlja Direkcija RS za infrastrukturo iz Ljubljane, vzdržuje pa CGP d.d. iz Novega mesta, ki ima Predstavništvo Bela krajina na Belokranjski cesti 32 v Črnomlju, tel. 07 30 61 490. Predlagamo, da se najprej obrnete na vzdrževalca glede možnosti prestavitve znaka na lokacijo, kjer ne bo za vas moteč in bo hkrati postavljen v skladu s predpisi.

Potrebo po postavitvi smernikov bomo posredovali nadzornemu inženirju upravljavca, lahko pa to storite tudi sami na naslov Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, gp.drsi@gov.si .

Občinska uprava

02 Feb 2015
...