Poškodbe nastale z nestrokovnim pluženjem na občinski poti oz. cesti

V lanskem letu smo na občinski poti oz. cesti v Rodinah od h. št. 20a pa do h.št. 24 po dolgih letih čakanja dobili asfalt nekje v dolžini 530 metrov. Ta asfalt smo krajani, ki živimo v temu delu Rodin, kakor tudi lastniki zidanic, vikendov, parcel in ostalih nepremičnin čakali, kar nekaj let. Pri tem pa smo del finančne investicije prispevali seveda tudi sami. V letu 2014, in sicer v mesecu maju, pa smo asfalt končno dobili. Pri tem pa moramo tudi poudariti, da smo seveda tudi dobili vodovod, za kar pa se zahvaljujemo županji, ki je vse od svojega začetka županjevanja držala obljubo, da bo v sklopu asfaltiranja napeljan tudi vodovod.
To je samo za pohvalit, saj v teh časih recesije je to nadstandard za območja, ki niso v urbanih okolij oz. tam, kjer živi večje število občanov.
Težava pa je nastala v mesecu februarju, in sicer ob zadnjih snežnih padavinah, ki so zajele predvsem južno Slovenijo. Ob teh pluženjih na našem novem asfaltu pa je podjetnik, ki opravlja pluženje, po našem mišljenju zaradi svojega neorganiziranega sistema dela in pomankljive tehnike oz. strojnega parka na našem novem asfaltu povzročil vrsto poškodb, zaradi katerih se krajani bojimo, da bomo kljub temu našem novem asfaltu, če se bo tako nadaljevalo, čez tri do štiri leta zopet zbirali denar za asfaltiranje te poti.
Poškodbe so nastale na asfaltu zaradi traktorja, ki je  imel verige na vseh kolesih. Sam traktor pa je bil "prešvof", saj nam je bilo v teh dneh spluženo samo 5.2. okoli 20.40 ure in 6.2. okoli 11.0 ure.
Pri tem zadnjem pluženju pa so tudi nastale poškodbe na asfaltu zaradi zdrsavnja traktroja, ki je imel nameščene verige, tako, da so nastale globoke poškodbe na asfaltu. Vse to smo tudi ustrezno zadokumentirali.

V zvezi tega vas tudi obveščamo, da zaradi teh poškodb, ki so nastale na občinski poti, katera je bila tudi asfaltirana z vašo pomočjo ustrezno ukrepate oz. zagotovite, da se te poškodbe sanirajo in da tudi opozorite pogodbenika.
Prosimo vas tudi, da nas o vaših ukrepih in aktivnostih glede odprave poškodb novega asfalta tudi obveščate. V kolikor potrebujete fotografije nastale škode na novem asfaltu in ostale informacije, smo vam na voljo.

Priporočamo pa vam tudi, da si poškodbe na občinski poti ogleda tudi občinski inšpektor oz. uslužbenec, ki je odgovoren za občinsko infrastrukturo.
v Drugo 09 Feb 2015

Odgovor občinske uprave:

Opozorilo o neprimernem pluženju in poškodbah na javni poti smo 16. februarja poslali pristojni Krajevni skupnosti Talčji Vrh, ki ima za pluženje sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem.

Občinska uprava

25 Feb 2015
...