Škarpa

Vaščan Tanče Gore je na parcel štvilka 3655 postavil škarpo v neposredni bližini občinske ceste. Ali lahko zadevo preverite ali stvar zadošča minimalnim odmikom in drugim zahtevam iz občinskih aktov?
v Urbanizem 11 Feb 2015

Odgovor občinske uprave:

Sporočam vam, da so informacije o soglasjih Občine Črnomelj javne in si jih lahko pridobi vsak občan. Inšpektor je v konkretnem primeru obravnaval vprašanje kot prijavo in ugotovil, da ima občan, ki je postavil oporni zid na parcelo št. 3655 vso potrebno dokumentacijo, torej je oporni zid postavljen legalno. V primeru znanega prijavitelja bi inšpektor lahko obravnaval prijavo kot lažno, kar pa je kaznivo.

Občinska uprava

04 Mar 2015
...