Sredstva za male čistilne naprave

Pozdravljeni,

zanima me, če bo (oz. če je že) Občina Črnomelj objavila kakšen razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2015?

Hvala za odgovor.
v Kanalizacija 15 Apr 2015

Odgovor občinske uprave:

V proračunu občine Črnomelj za leto 2015 so prvič predvidena sredstva za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in sicer tam, kjer ni predvidena izgradnja javne kanalizacije in čistilne naprave. Da bi lahko objavili razpis, bo najprej na občinskem svetu sprejet pravilnik o sofinanciranju, ki bo določil pogoje razpisa oziroma sofinanciranja. Razpis bo po sprejetju proračuna objavljen v mesečniku Belokranjec in na naši spletni strani www.crnomelj.si  praviloma v poletnih mesecih.

Občinska uprava

17 Apr 2015
...