Avtomobili na Ulici Kočevje

Zanima me, zakaj podjetje Avtohiša Vrtin d.o.o. iz Črnomlja parkira svoja vozila na regionalni cesti oz. cesti, ki ni njegova last.
Tam parkirajo uslužbenci in celo razstavo avtov ima.
v Promet 01 Jul 2015

Odgovor občinske uprave:

Avtohiša Vrtin d.o.o. ima za del regionalne ceste I. reda, št. R1-218, odsek 1213 Črnomelj-Kanižarica, od km 1,470 do km 1,530 na desni strani v smeri stacionaže državne ceste, pridobljeno soglasje za občasno parkiranje s strani Direkcije RS za infrastrukturo. Poseg v zemljišče državne ceste ne ovira dostopa do sosednjih zemljišč in sosednjih stanovanjskih objektov ter ne ogroža varnosti na državni cesti, saj ima ta del državne ceste status zapore oziroma slepe poti.

Občinska uprava

17 Jul 2015
...